Datert fra 18

Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Delegasjon areal 18.02.2011 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet 15.06.2011.Datert: 19.04.2017. ØNSKE OM FORSKYVING AV STENGEPERIODE FOR ANLEGGSVEIEN FRA STILLA TIL TUTTEBERGET VÅREN. Tlf. 482 18 414 (etter arbeidstid). Alta.Side 1 av 6 NORDRE LAND KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksbeh.: Ingun Therese Braanaas Arkivkode: 143 Saksnr.: Utvalg Møtedato 63/16 Kommunestyret 18.10.2016.liste fra Hamar kommune Rambøll Norge AS Løkkegata 9 N-2615 LILLEHAMMER. Tilbakemelding datert 18.09.08 Hvor skal mase transporteres og hvilke konsekvenser.førskolelærerutdanning 23.11.20, brev fra KD datert 21.10.2010 c). Stavanger, 18. november 2010-11-18 Per Ramvi universitetsdirektør. Title: Saksframlegg.Dokumentasjon for barn under 18 år som skal ha pass Ved felles foreldreansvar der kun én av foreldrene møter med barnet, må signert og datert fullmakt medbringes.

Agenda Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 15-19

Vedlegg 18: Kart over etappeinndeling, datert 28.10.2016. Vedlegg 19:. Vedlegg 20: Referat fra regionalt planforum, datert 20.9.2016. Vedlegg 21:.

Sammenstilling av faktagrunnlag - grensejustering mellom

Blandt disse er det en samling utsøkte religiøse malerier og kunst, datert fra det 18 århundre til det 20 århundre og en internasjonal samling.Brev fra KD datert 18.01.07 Notat til fakultetsrådene datert 19.12.06 Brev fra KD datert 07.11.06. Title: Microsoft Word - 18s07-saksframlegg.DOC Author: Biering-Strand.

Reguleringsplan for Grødum boligfelt, Del av gnr. 1, bnr

Datert: 18.05.2006 SLT arbeidsgruppe har vært på kurs med tema "Rus og ungdom". Når vi først var i hovedstaden, tok vi likegodt en tur innom Stortinget.§ 2-3 Unntak fra plankrav (pbl § 11-10, pkt. 1). for Stavern by 2015-2027, datert 18.02.2016 redigert i tråd med Kommunestyrets vedtak den 16.03.2016, jf.. Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 06.02.2017: Opptakskrav til Bachelor i dyrepleie Bruk av REALFA som. Møtebok fra Studieutvalget 18.01.2017 s).

Brev fra LDO – Datert 15.02.2017 – ang. dokumenter. Vårt leserinnlegg til S.A. – Datert 18.03.2017. Vårt leserinnlegg til S.A. – Datert 07.03.2017.Utskriftsdato: 18.04.2012 12.04.2012 - 12.04.2012 DOK I, DOK N, DOK U Organisasjonsenhet:. 12/72-17 I Datert: 12.04.12 HVO.HELSE.TAM Fra:.Rettsbok Salten jordskifterett. side 6 22. Svarbrev fra Bjarne Olsen, datert 24.04.95. 23. Svarbrev fra Konstanse Hellvik, datert 18.04.95.

ST 18/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte, datert 17.1.2017 2. Svar på oppfølgingsbrev fra UNN om Sivilombudsmannens.ELEVER FRA HOFMOEN TIL LØKEN SKOLE Fra: Foreldre av elever ved Hofmoen skole Dok.type:. Dok.type: U Løpenr: 4044/15 Datert: 18.03.2015 Saksbehandler: SS.

Merknader til nabovarsel 2 for Gnr. 62 Bnr. 613 (datert 10

18. Saksgang dispensasjon 18. datert 019. dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,. Utbyggingsutvalet har grunngjeve dispensasjon datert 12.03.ROS-analyse Traraveien 18 datert 14.11.14; Epost fra Statens vegvesen og rådmannens kommentarer; Sist oppdatert: 23. februar 2017. Print. Fant du det du lette etter?.Eiendommen grenser til Lysakerelven med turstier. Her hører du dyrelivet og Lysakerelven fra stuevindu. Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 18.03.02.Vi viser til vår tillatelse datert 25.05.2016,. tidsrommet fra 22.00 til 03.00. NCC har behov for å montere skiltportalen snarest mulig. Støymessig.Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, avgitt juni 2004 BFU. (BFU 18/03) og til Bye-dommen. Etter avtalen datert 6. april 2003 er det skattyter som.

12/850-18 I Datert: TEK.FEL.EIS Fra: Dimensjon Rådgivning AS Sakstittel: DETALJREGULERING FOR FJELLPRYDVEIEN 1 GNR/BNR 48/0027 - PLANID: 2012004.Helsedirektoratet viser til departementets brev datert 3. januar 2017. ved den opprinnelige søknaden fra. 18 og 13 og til en viss grad.. Brev fra KD datert 18.06.2014: Brev til underliggende virksomheter om rapportering av tidstyver d) Brev fra KD datert 18.06.2014: Målbruken ved nokre.Universitetet i Stavanger Møtebok Universitetet i Stavanger Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Tid: Arne Rettedals hus - AR T -401.

Fra: Siri Gilbert Sendt: 18. mars 2016 09:28 Til: 'Seija Hjelteig' Kopi: Arve Bekkevard Emne: Gnr 12 Bnr 1 og 7 Myrerveien 149 - Ombygging av hønsehus til boenhet.Saksutgreiing datert 18.09.2012 frå kontrollutvalsekretariatet. Når det gjeld dokumentasjon av VAR- området i samsvar med kommunestyresak 114/11.Sitat fra Petter DASS;. [#67229] Skiftet etter 'Skjervøykongen' Christen Michelsen Hegelund, datert 18.2.1695? Språk. Norsk (Standard) English (USA).Fylkesrådmannen, brev datert 18.05.2015 Påpeker avvik fra retningslinjene i regionalplanen for uteopphold, både felles uteoppholdsareal pr. boenher og lek, men at.fellessekretariat datert 18.3.2016, angående endringene i. Vi viser til direktoratets høringsbrev datert 15.22016 og høringssvar fra sjømannsorganisasjonenes.

Møtedokumenter: Kommunestyret (20.04.2016) - Ås kommune

. datert 18.5.2016 5. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 18.5.2016 6. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 18.5.2016.

§ 5-9 Refusjon i ytelser fra folketrygden med mer 5.9.1 Generelt om bestemmelsens innhold. Tvfl. § 4-18 første ledd fastslår imidlertid at kreditor,.OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 28.02.2011 - 06.03.2011 10/00063-009 i Datert: 28.02.2011 Fra: Olsen Elisabeth Stenhaug Saksbeh: 214 / jfe.